Sasar Status Negara Dagang Kuat

2019-12-03 13:56:55  CRI
Share with:

Dokumen panduan yang diumumkan China baru-baru ini bagi mendorong pembangunan berkualiti sektor perdagangan akan membawa China ke arah status negara dagang yang kuat.

Pelaksanaan garis panduan tersebut akan menyuntik kedinamikan baharu kepada sektor berkenaan, hingga merealisasikan pembangunan yang berkualiti dan mampan.

Struktur perdagangan China dijangka akan dioptimumkan, sejajar dengan kecekapan dan kekuatan yang turut diperhebat.

China juga akan aktif melibatkan diri dalam penyusunan peraturan perdagangan antarabangsa, dan menjadikan diri pengamal sistem perdagangan yang lebih seimbang.

高蕾