>>[Dinasti]
Dinasti Pertama dalam Sejarah China--Dinasti Xia
Dinasti Shang 
Zhou Barat dan Zaman Negara-negara 
 Berperang 

Qin--Dinasti Feudal Pertama di China 
Dinasti Han 
Dinasti Weijin dan Dinasti Selatan Utara 
Dinasti Sui dan Dinasti Tang 
Dinasti Song 
Dinasti Yuan 
Dinasti Ming 
Dinasti Qing 
>>[Karya Sejarah]
Taktik Peperangan Sun Zi
Antologi Sajak 
>>[Kecemerlangan dalam Sejarah]
Lima Kecemerlangan dalam Sejarah
>>[Misteri Sejarah]
Xu Du Pergikah ke Jepun 
Pembangunan Gua Mogao Dunhuang
Di Mana Artifak Taman Yuanming Sekarang 
Fosil Orang Beijing di Mana 
Gundik Yang Pergi ke Mana 
Cerita tentang Makam Maharaja Qin  Shihuang 
>>[Anekdot Sejarah China]
Jalan Sutera 
Sebutan Tembok Besar 
Nama Tempat Taiwan
Kenapa Orang China Disebut Sebagai 
 "Keturunan Naga" 

Kebudayaan Nama Orang China 
Bagaimana Cara Ternakkan Ulat Sutera
 China Diopularkan ke Negara Barat 

Asal Usul Bahasa Mandarin 
Bunyi Loceng Yong Le Dapat Didengar di 
 Tempat Sejauh 45 Kilometer 

Pandangan Baru tentang Bandar Beijing 
 Melalui Teknologi Kawalan Jauh 

Jarum Buatan Tulang dan Barangan Hiasan  Orang Shan Dingdong