1. >>[Alat Muzik Tali]
  Rewapu 
  Liuqin 
  Guqin 
  Jiayeqin 
  Huobusi 
  Dongbula 
  Ruan 
  Konghou 
  >>[Alat Muzik Tarik]
  Banhu 
  Matouqin 
  Leiqin 
  Niutuiqin 
  Gaohu 
  Erhu 
  >>[Alat Muzik Tiupan]
  Xibili 
  Houguan 
  Xiao 
  Guanzi 
  Xun 
  Sheng 
  Huluxiao 
  Seruling 
  >>[Alat Muzik Instrumen Pukulan]
  Yangqin 
  >>[Alat Muzik Tiupan]
  Kou Xian 
  >>[Alat Muzik Pukulan]
  Qing 
  Bianzhong 
  Gong 
  Gendang