China ABC

Wang Yang

 

Wang Yang

 

 

 

Wang Yang, lelaki, etnik Han, dilahirkan pada Mac 1955 dan berasal dari Suzhou, Provinsi Anhui. Beliau mula bekerja pada Jun 1972 dan menganggotai Parti Komunis China (PKC) pada Ogos 1975. Beliau tamat pengajian di Sekolah Parti Pusat dan mendapat ijazah sarjana kejuruteraan.

 

Beliau sekarang menyandang jawatan Anggota Jawatankuasa Tetap Biro Politik Jawatankuasa Pusat PKC, Naib Perdana Menteri Dewan Negara, dan Anggota Kumpulan Pemimpin Dewan Negara PKC.

 

1972-1976 Pekerja dan ketua bengkel Kilang Makanan Kaunti Su, provinsi Anhui

 

1976-1979 Pensyarah, Timbalan Ketua Pejabat Pengajaran dan Penyelidikan serta anggota Jawatankuasa Parti bagi Sekolah Kader "7 Mei" kaunti Su, provinisi Anhui

 

1979-1980 Mengikuti kursus ekonomi politik kepada pegawai penerangan teori di Sekolah Parti Pusat

 

1980-1981 Pensyarah di Sekolah Parti Jawatankuasa Kaunti Su Provinsi Anhui PKC

 

1981-1982 Naib Setiausaha Jawatankuasa Kaunti Su provinsi Anhui Liga Pemuda Komunis China (CYL)

 

1982-1983 Ketua Jabatan Penerangan Jawatankuasa Provinsi Anhui CYL

 

1983-1984 Naib Setiausaha Jawatankuasa Provinsi Anhui CYL

 

1984-1987 Naib Pengarah Suruhanjaya Sukan Provinsi Anhui, Naib Setiausaha Kumpulan Pemimpin Suruhanjaya Sukan Provinsi Anhui PKC

 

1987-1988 Pengarah Suruhanjaya Sukan Provinsi Anhui, Setiausaha Kumpulan Pemimpin Suruhanjaya Sukan Provinsi Anhui PKC

 

1988-1992 Naib Setiuasaha Jawatankuasa Bandar Tongling Provinsi Anhui PKC, Pemangku Datuk Bandar dan Datuk Bandar Tongling

 

(1989-1992 Mengikuti pengajian (sambil bekerja) pentadbiran parti dan kerajaan di Sekolah Jarak Jauh, Sekolah Parti Pusat)

 

1992-1993 Pengarah Suruhanjaya Perancangan Provinsi Anhui, Setiausaha Kumpulan Pemimpin Suruhanjaya Perancangan Provinsi Anhui PKC, dan Penolong Gabenor Provinsi Anhui    

 

1993-1993 Naib Gabenor Provinsi Anhui

 

1993-1998 Anggota Jawatankuasa Tetap Jawatankuasa Provinsi Anhui PKC, Naib Gabenor Provinsi Anhui

 

(1993-1995 Melanjutkan pengajian sains pengurusan di Jabatan Sains Pengurusan, Universiti Sains dan Teknologi China, dan mendapat ijazah sarjana kejuruteraan.

 

Mac-Mei 1997 Mengikuti kursus pegawai peringkat provinsi dan menteri di Sekolah Parti Pusat)

 

1998-1999 Timbalan Setiausaha Jawatankuasa Provinsi Anhui PKC, Naib Gabenor Provinsi Anhui

 

1999-2003 Naib Pengerusi Suruhanjaya Pembangunan dan Perancangan Negara serta anggota Kumpulan Pimpinan Parti bagi suruhanjaya berkenaan.

 

(September-November 2001 Mengikuti kursus pegawai peringkat provinsi dan menteri di Sekolah Parti Pusat)

 

2003-2005 Timbalan Ketua Setiausaha Dewan Negara (peringkat menteri, bertanggungjawab atas kerja rutin Jabatan Am Dewan Negara), Naib Setiausaha Kumpulan Pemimpin Dewan Negara PKC

 

2005-2006 Setiausaha Jawatankuasa Bandar Chongqing PKC

 

2006-2007 Setiausaha Jawatankuasa Bandar Chongqing PKC, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Bandar Chongqing

 

2007-2007 Anggota Biro Politik Jawatankuasa Pusat PKC, Setiausaha Jawatankuasa Bandar Chongqing PKC, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Bandar Chongqing

 

2007-2012 Anggota Biro Politik Jawatankuasa Pusat PKC, Setiausaha Jawatankuasa Provinsi Guangdong PKC

 

2012-2013 Anggota Biro Politik Jawatankuasa Pusat PKC

 

2013-2017 Anggota Biro Politik Jawatankuasa Pusat PKC, Naib Perdana Menteri Dewan Negara, dan anggota Kumpulan Pemimpin Dewan Negara PKC

 

2017- Anggota Jawatankuasa Tetap Biro Politik Jawatankuasa Pusat PKC, Naib Perdana Menteri Dewan Negara, dan Anggota Kumpulan Pemimpin Dewan Negara PKC

 

Anggota simpanan Jawatankuasa Pusat ke-16 PKC, Anggota Jawatankuasa Pusat ke-17, ke-18 dan ke-19 PKC, Anggota Biro Politik Jawatankuasa Pusat ke-17 dan ke-18 PKC, Anggota Biro Politik dan Anggota Jawatankuasa Tetapnya Jawatankuasa Pusat ke-19 PKC.