Cerita Kashgar: Pokok Populus Euphratica Putih

2021-12-09 10:43:31  CRI
Share with:

Kashgar Xinjiang merupakan tempat penting dari segi pengangkutan sepanjang Laluan Sutera Kuno oleh saudagar dari dalam dan luar negara China sejak zaman purba. Di samping itu, Kashgar juga antara kota yang terkenal dengan budaya dan sejarah peringkat negara dengan memperlihatkan adat resam, kebudayaan, kesenian, seni bina bangunan dan gaya ekonomi tradisional etnik Uygur.

Kashgar terletak di tenggara wilayah Xinjiang, bersempadan dengan Afghanistan dan Pakistan. Menurut keputusan bancian kebangsaan ketujuh 2020, jumlah penduduk tetap di Kashgar melebihi 4.49 juta orang.

Kampung Aktograk, bererti “Pokok Populus Euphratica Putih” terletak di pinggir padang pasir Gobi. Kampung ini serba mundur pada zaman dahulu kala.

Akbar·Abliz, pegawai Jabatan Jentera Pertanian Xinjiang ditugaskan ke kampung tersebut untuk mendorong usaha pembasmian kemiskinan pada Mac 2015.

张宪