Pelajaran 1 Bertegur Sapa

 Hubungi CRI
 
 • Tonton
 • Belajar
 • Berlatih
 • 正常播放   你好。Nǐ hǎo.

  Helo.
  Terdapat pelbagai cara untuk mengucapkan helo dalam bahasa Mandarin. Yang sering digunakan ialah ni2 hao3. ni3 bermakna "kamu". Hao3 bermakna "baik". ni2 hao3, "Apa khabar". Ni2 hao3 boleh digunakan kepada sesiapa saja, di mana-mana tempat dan pada bila-bila masa.Jadi, apakah yang harus saudara jawab apabila seseorang mengucapkan "ni2 hao3" kepada saudara? Mudah sekali. Saudara juga membalas dengan ucapan "ni2 hao3".
 • 正常播放  慢速播放  A:你好!
  Nǐ hǎo!
  Helo.
 • 正常播放  慢速播放  B:你好!
  Nǐ hǎo!
  Helo.
 • 正常播放  慢速播放  A:您好!
  Nín hǎo!
  Helo.
 • 正常播放  慢速播放  B:您好!
  Nín hǎo!
  Helo.