Cerita Kashgar: Oasis

2021-12-30 11:10:14  CRI
Share with:

Kashgar Xinjiang merupakan tempat penting dari segi pengangkutan sepanjang Laluan Sutera Kuno oleh saudagar dari dalam dan luar negara China sejak zaman purba. Di samping itu, Kashgar juga antara kota yang terkenal dengan budaya dan sejarah peringkat negara dengan memperlihatkan adat resam, kebudayaan, kesenian, seni bina bangunan dan gaya ekonomi tradisional etnik Uygur.


Puluhan ribu penduduk kaunti Markit secara sukarela menceburkan diri dalam usaha menanam pokok. Bagi mereka yang hidup turun-temurun di pinggir padang pasir, melindungi Oasis merupakan misi paling penting.