China Menyumbang USD 50 Juta kepada SSC

2022-01-14 14:36:41  CRI
Share with:

Kerajaan China akan menyumbang USD 50 juta(RM 209 juta) kepada Organisasi Makanan dan Pertanain Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNFAO).

Kementerian Pertanian dan  Kawasan Luar Bandar  China dan UNFAO menandatangani “Perjanjian am dana amanah Kerjasama Selatan-Selatan (SCC) fasa ke-3 China-UNFAO”baru-baru ini.

Menurut perjanjian tersebut, dana tersebut akan digunakan dalam bidang kerjasama utama inisiatif pembangunan global seperti pengurangan kemiskinan dan keselamatan makanan.

Selain itu, dana tersebut  juga akan digunakan untuk mempercepatkan pelaksanaan agenda PBB 2030 mengenai Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) untuk mendorong pembangunan bersama negara-negara membangun.

Sebanyak USD30 juta (RM 125.4 juta ) sebagai kumpulan pertama dilaporkan telah dibayar.