China Capai Hasil Besar dalam Perangi Pemerdagangan Haram Harta Budaya

2023-06-02 14:58:06  CRI
Share with:

Perhimpunan ke-7 negara-negara anggota konvensyen Pertubuhan Pendidikan, Siantifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) 1970 mengenai cara melarang dan mencegah import dan eksport haram harta budaya dan pemindahan haram pemilikan harta budaya diadakan di Paris dari 30 Mei hinggi 1 Jun. Mesyuarat Jawatankuasa Subsidiari ke-11 juga diadakan pada masa sama.

China dipilih menjadi Naib Pengerusi perhimpunan tersebut buat kali pertama, dipilih semula sebagai negara anggota jawatankuasa subsidiari, dan dipilih sebagai Naib Pengerusi jawatankuasa subsidiari tersebut.

Pelantikan-pelantikan tersebut adalah hasil daripada pencapaian penting China untuk bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa dalam memerangi pemerdagangan haram harta budaya dan menggalakkan pemulangan harta budaya yang diperdagangkan secara haram.