Jalan Menuju ke Kemakmuran – Episod 4: Berganding Tangan Eratkan Ikatan Hati

2023-10-17 20:16:05  CRI
Share with:

Berganding tangan mengeratkan ikatan hati. Rakyat di seluruh dunia membangunkan bersama kampung halaman indah dalam kerangka Inisiatif Jalur dan Laluan (BRI).

Pada 7 September 2013, Presiden Xi Jinping bercakap di Astana, Kazakhstan, interaksi antara negara berasaskan pertukaran di kalangan rakyat. Kerjasama dalam pelaksanaan dasar, prasarana, perdagangan dan kewangan tidak terlepas dari sokongan rakyat.

Untuk itu, hendaklah mengukuhkan persahabatan tradisional antara rakyat dan persefahaman antara satu sama lain, yang dilihat sebagai tunjang bagi kerjasama serantau

yang selaras dengan kehendak rakyat dalam suasana masyarakat yang kondusif.

Ketika mengemukakan "Jalur Ekonomi Jalan Sutera" untuk pertama kalinya, Presiden Xi Jinping menggariskan pertukaran antara rakyat sebagai salah satu daripada lima "kesalinghubungan", yang dijadikan kandungan penting dan panduan sosiobudaya dalam pembangunan bersama BRI.

Kawasan Sahel di utara Afrika antara yang rawan kemarau ekstrem yang paling terukdi dunia.

BRI yang menganjurkan pembangunan bersama telah membawa peluang baharu kepada tanah ini.

Sejumlah besar projek hidup rakyat yang serasi dengan permintaan tempatan yang mendesak mula dilaksanakan.