China ABC

36 Taktik Peperangan pada Zaman Purba China

36 Taktik Peperangan merupakan sebuah buku yang di dalamnya terkandung 36 taktik peperangan yang diguna pakai pada zaman purba di China dan diwarisi sehingga hari ini. Meskipun penyusunan dan penerbitan buku itu dilakukan pada lebih 60 tahun yang lalu, tetapi taktik-taktik peperangan yang terkandung di dalam buku itu telah diguna pakai di China dalam jangka masa yang panjang dan telah menjadi inti pati kebudayaan tradisi China. Pada masa ini, "36 Taktik Peperangan" telah disesuaikan untuk strategi dalam pelbagai bidang, antaranya termasuklah politik, diplomasi, ilmu-ilmu pengurusan, perdagangan dan lain-lain.

 

Taktik-taktik yang terkandung dalam "36 Taktik Peperangan" sudah wujud di China pada lebih 2000 tahun yang lalu dan disusun menjadi buku pada tahun 1940-an. Buku itu dianggap setanding dengan buku "Seni Perang" hasil karya Sun Zi dan dapat saling melengkapi antara satu sama lain. Sun Zi ialah seorang pahlawan China, hidup sezaman dengan pendeta agung Konfusius kira-kira 2500 tahun yang lampau. Fikiran beliau mengenai strategi perang sangat terkenal dan diakui hingga hari ini.

 

Berdasarkan catatan sejarah, cerita tentang "36 Taktik Peperangan" telah muncul di China pada abad ke-5 Masihi. Pada ketika itu, wilayah China telah menjadi terpisah-pisah dan diduduki oleh beberapa kuasa tempatan China. Mereka sering berperang antara satu sama lain dan mengakibatkan pemerintahan China ganti-berganti dari semasa ke semasa.

 

Kononnya, tentera yang diketuai oleh Hulubalang Tan Daoji kerajaan Negeri Liusong sedang berada dalam situasi yang sukar dalam satu peperangan. Beliau telah menipu pihak lawannya dengan satu tipu muslihat agar tenteranya berjaya berundur dari medan peperangan tanpa kematian dan kecedaraan. Selepas itu, sudah ada orang memperkatakan tentang Hulubalang Tan Daoji sebagai berkata: "antara 36 taktik peperangan Hulubalang Tan Daoji, pelarian merupakan pilihan yang terbaik". 36 Taktik Peperangan tersebut bukanlah nama sesebuah buku, tapi untuk menggambarkan kecerdikan dan kebijaksanaan Hulubalang Tan Daoji. Manakala, strategi pelarian juga bukanlah salah satu taktik daripada 36 Taktik Peperangan itu, sebaliknya adalah untuk mempersendakan tindakan pelariannya dalam perang. Dalam konteks ini, 36 Taktik Peperangan merupakan istilah yang menyifatkan orang yang licik dan pandai menipu. Pada masa itu, 36 Taktik Peperangan bukan sesuatu karya strategi peperangan yang mempunyai kandungan yang konkrit, tapi hanya merupakan taktik yang sering diperkatakan dalam kalangan rakyat China dan diguna pakai dalam opera, novel dan lain-lain.

 

Edisi terawal 36 Taktik Peperangan merupakan sebuah buku cetakan yang diterbitkan di Chengdu, Provinsi Sichuan di barat daya China. Dalam buku yang tanpa catatan tahun penerbitan dan penulis itu ada tertulis "taktik peperangan sulit". Bahan aslinya ialah sebuah naskah yang ditulis dengan tangan.

 

Pakar berpendapat bahawa terdapat banyak edisi 36 Taktik Peperangan pernah muncul yang diwarisi dari mulut ke mulut dalam kalangan rakyat China selama beribu-ribu tahun. Kebanyakan edisi buku itu mempunyai kandungan yang hampir sama. Naskah tulisan tangan yang ditemui itu diduga telah disusun oleh seseorang yang berminat terhadap strategi perang dan mempunyai banyak pengetahuan tentang taktik peperangan berdasarkan bahan-bahan yang ada pada masa itu.

 

"36 Taktik Peperangan" tidak ada banyak kandungan yang menjelaskan tentang teori peperangan, sebaliknya lebih mengutamakan penggunaan praktikal strategi peperangan.

 

Dalam buku itu turut dinyatakan bahawa tatkala menghadapi situasi peperangan yang cepat berubah dan penuh dengan tipu muslihat, keputusan yang betul mesti dibuat dengan segera. Maka, penggunaan taktik yang betul merupakan langkah yang paling penting semasa bertempur dengan musuh.

 

"36 Taktik Peperangan" merupakan rumusan hasil fikiran ahli ketenteraan yang terunggul pada zaman purba China. Setiap taktik, mempunyai tujuan yang jelas dan bersifat praktikal. Kebanyakan taktik tersebut lebih mementingkan perubahan yang tidak dijangka ketika bertempur dengan musuh. 36 Taktik Peperangan diketahui oleh umum melalui pelbagai cara. Ada taktik yang dinamakan dengan judul opera, peribahasa atau peristiwa yang pernah berlaku dalam sejarah China. Oleh sedemikian, orang ramai lebih mudah untuk memahami teori dan ilmu ketenteraan yang terkandung di dalam buku itu.

 

Misalnya, taktik ke-18 berbunyi "jika ingin mengalahkan musuh, ketua pihak musuh mesti ditangkap terlebih dahulu". Taktik ini bermaksud bahawa jika sesuatu pihak yang berperang dengan pihak yang lain ingin memenangi perang itu secara keseluruhannya, mereka mesti menangkap ketua pihak yang lain.

 

Taktik ke-36 adalah mengenai pelarian atau pengunduran. Dalam taktik itu dijelaskan bahawa jika menghadapi musuh yang terlalu kuat, kadangkala pelarian atau pengunduran merupakan pilihan terbaik bagi menyimpan kekuatan sendiri.

 

Oleh sebab "36 Taktik Peperangan" sangat mudah difahami dan bersifat praktikal, maka masyarakat China masih berminat terhadap penggunaannya pada hari ini. Sehubungan dengan itu, banyak terbitan yang berkaitan dengan "36 Taktik Peperangan" telah muncul dalam pasaran, antaranya termasuk "36 Taktik Peperangan dalam Bidang Perniagaan", "36 Taktik Peperangan dalam Perhubungan Sosial", bahkan "36 Taktik Peperangan dalam Hubungan dengan Kekasih".

 

"36 Taktik Peperangan" telah diperkenalkan ke Jepun lebih awal berbanding dengan negara yang lain dan dikenali sebagai "kunci kepada penentuan strategi.

 

Setakat ini, "36 Taktik Peperangan" telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa utama di dunia untuk digunakan sebagai bahan rujukan penting ketenteraan, antaranya termasuk bahasa Belanda, Itali, Inggeris, Perancis. Rusia, Portugal, Sepanyol, Turki dan lain-lain.