China ABC

Taktik ke-17: Lemparkan Batu Bata untuk Mendapatkan Jed

Melemparkan Batu Bata untuk Mendapatkan Jed merupakan satu peribahasa yang sering digunakan oleh orang China. Peribahasa itu secara harfiah bermaksud, kita sendiri melemparkan seketul batu bata dan menyebabkan orang lain juga melemparkan seketul jed yang amat bernilai. Orang China menjunjung sifat sopan santun dan merendah diri. Dalam acara umum, orang China suka menggunakan peribahasa "Melemparkan Batu Bata untuk Mendapatkan Jed" untuk menyampaikan maksud iaitu membentangkan padangan atau karya yang kita anggap kurang matang sebagai permulaan kata untuk mencetuskan pemikiran para pendengar supaya mereka memberi pandangan atau karya yang lebih bijak dan matang.

 

Menurut catatan buku kuno China, peribahasa "Melemparkan Batu Bata untuk Mendapatkan Jed" berasal daripada satu cerita yang berlaku pada Dinasti Tang China pada abad ke-9 Masihi. Dinasti Tang ialah zaman keemasan bagi penciptaan puisi China. Pujangga pada masa itu suka memaparkan bakat mereka melalui penciptaan puisi. Chang Jian ialah seorang penyair pada Dinasti Tang. Dia diberitahu bahawa Zhao Gu, seorang penyair yang sangat terkenal pada zaman itu akan melawat ke Kuil Lingyin di Suzhou. Untuk menarik minat Zhao Gu untuk mencipta puisi, Chang Jian telah pergi ke Kuil Lingyin dahulu dan menulis puisi di dinding kuil itu. Puisi lama China biasa mengandungi empat baris, Chang Jian dengan sengaja hanya menulis dua baris di dingin itu. Tidak lama kemudian, Zhao Gu yang melawat ke kuil itu telah nampak dua baris puisi itu yang belum lengkap. Seperti yang disangka, ini telah membangkitkan minatnya untuk melengkapkan puisi tersebut di dinding itu. Dua baris kedua puisi jauh lebih baik daripada yang ditulis oleh Chang Jian itu. Perbuatan Chang Jian ini kemudian disebut sebagai "Melemparkan Batu Bata untuk Mendapatkan Jed".

 

Dalam buku 36 Taktik Peperangan dinyatakan bahawa jika taktik "Melemparkan Batu Bata untuk Mendapatkan Jed" digunakan dalam bidang ketenteraan, maksudnya adalah lain dengan maksud asalnya.

 

Kita seharusnya memperdayakan pihak musuh dengan menggunakan sesuatu yang serupa dengan apa yang kita hendaki. Dalam konteks ini, batu bata dijadikan umpan, jed pula ialah sasaran sebenarnya yang hendak diburu. Antara taktik-taktik ketenteraan kuno China, terdapat banyak muslihat yang boleh memperdayakan pihak musuh. Dalam kegunaan taktik "Melemparkan Batu Bata untuk Mendapatkan Jed", kita mesti mengetahui sepenuhnya keadaan pihak musuh. Dengan begitu, taktik tersebut baru dapat mencapai kesannya. Seterusnya, saya akan ceritakan satu contoh penggunaan taktik itu.

 

Pada tahun 700 sebelum Masihi, konflik antara pelbagai negeri di China sering berlaku. Semua negeri hendak meluaskan wilayah masing-masing. Negeri Chu telah mengerahkan tenteranya untuk menyerang kota Jiao. Walaupun kekuatan tentera negeri Chu lebih kuat daripada tentera yang mempertahankan kota Jiao, akan tetapi setelah kerap kali melancarkan serangan terhadap kota itu, tentera negeri Chu masih belum menawan kota itu. Ini kerana kota Jiao mempunyai kedudukan yang sangat strategik dari sudut geografinya. Justeru itu, seorang pegawai negeri Chu telah membuat penganalisisan terhadap keadaan dalam kota itu. Beliau berpendapat bahawa memandangkan kota itu telah dikepung lama, tentera dalam kota itu tentu kekurangan kayu api. Jadi, pegawai itu telah mencadangkan satu tipu muslihat kepada raja negeri Chu. Lalu, raja negeri Chu telah mengambil pakai cadangan pegawai itu.

 

Baginda telah mengarahkan sepasukan askarnya untuk berpura-pura sebagai penebang kayu dan pergi ke gunung setiap pagi untuk bekerja. Pada masa yang sama, tentera yang mempertahankan kota itu sedang risau kerana mereka sudah habis kayu api untuk memasak. Dengan memerhatikan pergerakan penebang-penebang kayu itu, mereka menganggap bahawa itulah peluang yang baik bagi mereka untuk merampas kayu api yang diperlukan. Lalu, tentera kota itu telah menghantar sepasukan askar keluar untuk merampaskan kayu api secara rahsia. Oleh sebab para penebang kayu tidak mempunyai senjata, pasukan itu telah mendapat kayu api dengan mudah.

 

Dengan begitu, pasukan tentera yang mempertahankan kota Jiao telah keluar untuk merampas kayu api pada beberapa hari berturut-turut kemudian.

 

Sementara itu, tentera negeri Chu berpura-pura seperti tidak sedar akan pergerakan pihak musuh mereka. Jadi, tentera yang mempertahankan kota Jiao beransur-ansur tidak lagi berwaspada terhadap serangan tentera negeri Chu tanpa sedar akan perangkap yang tersembunyi.

 

Satu hari, kota Jiao sekali lagi telah mengerahkan sekumpulan besar pasukannya keluar untuk merampas kayu api. Penebang-penebang kayu yang dilakon oleh tentera negeri Chu telah berlari dan menyebabkan tentera kota Jiao mengejar mereka ke tempat yang dibuat perangkap. Dengan melihat "para penebang" telah melepaskan kayu api, pasukan kota Jiao masing-masing telah mengutip kayu api. Pada ketika itulah, tentera negeri Chu telah melancarkan serangan dan mengepung pasukan kota Jiao. Akhirnya, tentera kota Jiao terpaksa menyerah kalah kepada tentera negeri Chu setelah mengalami kematian dan kecederaan yang serius disebabkan tidak bersiap sedia akan serangan itu.

 

Inilah satu contoh yang berjaya menggunakan taktik "Melemparkan Batu Bata untuk Mendapatkan Jed" pada zaman kuno China.