China ABC

Hubungan China-ASEAN

 

Liga Asia Tenggara yang ditubuhkan pada 31 Julai 1961 ialah bekas ASEAN. Pada Ogos tahun 1967, Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia mengadakan persidangan di Bangkok, Thailand, sidang tersebut telah mengemukakan "Perisythiharaan Bangkok" untuk mengumumkan penubuhan ASEAN. Setelah itu, Malaysia, Thailand dan Filipina mengadakan sidang peringkat menteri di Kuala Lumpur, memutuskan dengan pertubuhan ASEAN menggantikan Liga Asia Tenggara.

 

Matlamat:

 

Bekerjasama dan berusaha bersama-sama secara sama rata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan masyarakat dan budaya rantau ini;

 

Berdasarkan keadilan, norma hubungan antara negara dan "Piagam PBB" untuk mendorong damai dan kestabilan rantau ini;

 

Bekerjasama dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan sains.;

 

Mengadakan kerjasama yang berkesan dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan peningkatan taraf kehidupan rakyat;

 

Mendorong kajian masalah Asia Tenggara;

 

Menjalin hubungan saling menguntungkan dan kerjasama dengan pertubuhan antarabangsa dan rantau yang mempunyai matlamat yang sama.

 

Negara anggota:

 

ASEAN terdiri daripada 10 negara anggota termasuk Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

 

Hubungan dengan China:

 

China sudah menjalin hubungan diplomatik dengan semua negara anggota ASEAN dan menjadi negara rakan dialog yang menyeluruh kepada ASEAN pada tahun 1996.