China ABC

Dinasti Han (206 SM - 220 M)

 

 

Dinasti Han bermula pada tahun 206 sebelum Masihi oleh Raja Liu Bang dengan menetapkan Chang'an sebagai ibu kotanya.

Dalam tempoh selama 7 tahun Liubang berkuasa, pelbagai dasar pentadbiran telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemerintahan kerajaan pusat. Selepas Raja Liubang mangkat pada tahun 159 sebelum Masihi, kekuasaan pemerintah mulai dimiliki oleh isterinya, Permansuri Luzhi selama 16 tahun. Raja Wen yang bertakhta pada tahun 183 sebelum Masihi serta anaknya Raja Jing yang bertakhta pada tahun 156 sebelum Masihi telah mengekalkan dasar pentadbiran yang dikemukakan oleh Liubang dan giat mengembangkan ekonomi di negerinya.

 

Selepas itu, Raja Wu yang bertakhta pada tahun 141 sebelum Masihi menghantar pasukan tentera yang dipimpin oleh jederal Pai Weiqing dan Huo Qubing mengalahkan gangguan kaum Xiongnu dan meluaskan wilayah negeri Han. Pada tempoh akhir pemerintahannya, Raja Wu giat mengembangan industri pertanian dan mengembangkan ekonomi.

 

Selepas itu, Wang Mang merampas kuasa dari raja Dinasti Han pada Tahun 8 dan memulakan Dinasti Xin.

 

Dinasti Han merupakan salah satu zaman yang agak makmur dalam sejarah China. Pelbagai dasar keutamaan kepada rakyat jelata telah mewujudukan kestabilan dan kemakmuran masyarakat. Ilmu Ru juga diperkenalkan dalam usaha pentadbiran negara mulai Dinasti Han.

 

Berkat kestabilan politik dan ekonomi, kemajuan yang besar telah dicapai dalam bidang perdagangan, kebudayaan, kesenian dan sains pada Dinasti itu. Seiring kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, teknik peleburan logam dan tekstil pun telah berkembang maju. Jalan sutera yang dibuka pada zaman itu telah meningkatkan pertukaran antara China dengan negara-negara di Asia Barat dalam bidang diplomasi dan perdagangan.

 

Dinasti Han Timur yang dimulakan oleh Raja Liuxiu bermula pada tahun 25 hingga tahun 220.

 

Liu Xiu telah berjaya mengalahkan tentera Wang Mang dengan bantuan pasukan Lulin pada tahun 25 dan bertakhta di Luo Yang. Liu Xiu mengadakan pembaharuan terhadap dasar pentadbiran yang dilaksanakan oleh Wang Mang sebelum itu dan berusaha menyediakan syarat hidup yang baik kepada rakyat jelata.

 

Pada permulaan zaman Han Timur, kestabilan negara telah diwujudkan dengan pelbagai dasar yang dilaksanakan kerajaan. Di samping itu, kejayaan yang besar dicapai dalam bidang ekonomi, kebudayaan, sains dan teknologi. Cara mengeluarkan kertas yang ditemui oleh Cai Lun pada tahun 105 merupakan salah satu daripada 4 penemuan penting dalam sejarah China. Seismograf yang ditemukan oleh ahli sains China zaman kuno Zhang Heng juga sangat bererti penting dalam sains alam di China.

 

Selain itu, Hua Tuo doktor terkenal pada akhir zaman Han Timur merupakan doktor yang pertama menjalankan rawatan dengan teknik bius.